Sisäinen valvonta johtamisen tukena

Osakeyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että yhtiön toiminta on lakien ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti järjestettyä. Tämän tehtävän hoitamiseksi hallitus voi esimerkiksi määritellä yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja seurata valvonnan toimivuutta.

Koulutan säännöllisesti yrityksissä, jotka näkevät sisäisen valvonnan tärkeänä hyvän hallinnon (governace) ja johtamisen elementtinä. Voimme esimerkiksi lähteä liikkeelle seuraavin kysymyksin:

  • Mitä sisäinen valvonta käytännössä tarkoittaa ja miten se linkittyy riskienhallintaan?
  • Mitä eroa on sisäisellä valvonnalla ja sisäisellä tarkastuksella?
  • Miten käytännössä järjestää sisäinen valvonta?
  • Kuka vastaa sisäisestä valvonnasta?
  • Miten sisäinen valvonta tulisi olla osana johtamista ja esihenkilötyötä?