Ethics & Compliance -ohjelman rakentaminen

TULOKSELLINEN COMPLIANCE-OHJELMA AUTTAA JOHTOA VARMISTAMAAN, ETTÄ ORGANISAATIO TOIMII VASTUULLISESTI JA LAINMUKAISESTI.

​Compliance-ohjelmilla tarkoitetaan yhtiön sisäisiä toimintatapoja, joilla varmistetaan sen toiminnan asianmukaisuus niin lainsäädännön kuin eettisten toimintatapojen kannalta. Ohjelmien tavoitteena on välttää yhtiön ja sen henkilöstön syyllistymistä lainvastaiseen tai yrityksen omien sääntöjen vastaiseen toimintaan. Compliance-ohjelma koostuu tyypillisesti ei-toivottavien toimien 1) ehkäisemisestä, 2) havaitsemisesta ja 3) näihin reagoimisesta.

AUTAN ORGANISAATIOTASI COMPLIANCE-OHJELMAN LUOMISESSA JA KEHITTÄMISESSÄ.

Sparrailen esimerkiksi seuraavien kysymysten parissa:

  • Compliance-ohjelman roadmapin laatiminen
  • Johtoryhmän sparraus compliance-ohjelman pystyttämisessä ja governance-rakenteen luomisessa
  • Eettisten ja compliance-riskien arviointi
  • Whistleblowing-kanavan pystyttäminen ja sisäisen väärinkäytöstutkintaprosessin kehittäminen