CV

Erityisosaamiseni:

Eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, kattaen esimerkiksi:

 • Ethics & compliance-ohjelmien suunnittelu ja jalkauttaminen
 • Eettisten riskien  kartoitus ja arviointi
 • Korruption ehkäisy ja tunnistaminen
 • Eettisten periaatteiden (Code of Conduct) tunnistaminen ja jalkauttaminen osaksi työyhteisön arkea
 • Vastuullisuusviestinnän strateginen suunnittelu ja sisällön tuotanto
 • Eettisen kulttuurin edistäminen ja arviointi
 • Väärinkäytösten ehkäisy, tunnistaminen ja tutkinta
 • Johtajien ja esimiesten valmennus vastuulliseen päätöksentekoon
 • Johtoryhmien ja hallitusten sparraus yritysvastuun kehittämiseen
 • Eettisten ilmoituskanavien (whistleblowing) käyttöönotto ja kehittäminen
 • Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kehittäminen
 • Kontrollien tunnistaminen ja suunnittelu
 • Luennointi, valmennus ja sparraus

Työhistoria:

 • Code of Conduct Company Oy (2018 ->) Founder & CEO
 • Nordic Business Ethics Initiative, Co-Founder (2019->)
 • Kemira Oyj (2014 – 2018) Director, Global Ethics & Compliance
 • Kemira Oyj (2012 – 2013) Internal Audit Manager
 • Nokia Oyj (2007-2011) Internal Controls & Financial processes Manager (ja muita positioita)
 • Turun kauppakorkeakoulu, laskentatoimen laitos (2007, 2011) tutkimus- ja opetustehtävät​

​Koulutus ja ammatilliset tutkinnot:​

 • KTT – Kauppatieteiden tohtori (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos, 2020)
 • KTM – Kauppatieteiden maisteri (Laskentatoimi). Turun Kauppakorkeakoulu (2007)
 • Opintoja  University of California, Berkeley (2006)
 • CCEP-I – Certified Compliance & Ethics Professional–International (2014)
 • CIA – Certified Internal Auditor (2013)
 • CCSA – Certification in Control Self-Assessment (2013)
 • CRMA – Certification in Risk Management Assurance (2013)

Julkaisut:

Kirjat:

Joitakin artikkeli- ja bloginostoja:

 • Bonfire bisnesmedia 2.6.2020 Pohjoismainen luottamus on voimavara ja heikkous
 • Bonfire bisnesmedia 30.3.2020 Oikein toimimisen kulttuuria tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan
 • Bonfire bisnesmedia 24.10.2018 Juteltaisiinko suomalaisen työelämän eettisyydestä? 
 • Bonfire bisnesmedia 1.10.2018 Integriteetti on uusi musta 1.10.2018
 • Valta & Vastuu 4/2018: Yrityskulttuuri on tekoja – johto näyttää suunnan ja kantaa vastuun. 
 • Bonfire bisnesmedia 6.4.2018 5 tapaa tuhota yrityskulttuuri
 • Warma, E. – Ratsula, N. (2015) Askelmerkit henkilötietojen vaatimustenmukaiseen käsittelyyn. Balanssi 5/2015.
 • Ratsula, N. (2014) Eettisen ja compliance-ajattelun kivijalkaa rakentamassa. Balanssi 4/2014.
 • Ratsula, N. (2014) Eettisten ohjeiden tehokas jalkauttaminen. Balanssi 6/2014.
 • Ratsula, N. (2014) Millainen on tulevaisuuden sisäinen tarkastaja? Balanssi 1/2014.
 • Ratsula, N. (2013) Mitä on laadukas sisäisen tarkastuksen raportointi? Balanssi 6/2013.
 • Ratsula, N. (2013) Miten sisäinen tarkastus tuo lisäarvoa? Balanssi 5/2013.
 • Ahokas, N. (2013) Kuinka järjestää pienen yhtiön sisäinen valvonta? Balanssi 3/2013.
 • Ahokas, N. (2013) Väärinkäytösriskit hallintaan. Balanssi 1/2013.
 • Ahokas, N. (2012) Sisäinen valvonta yrityksen tuki- ja tarkastustoimintojen kannalta. Tilintarkastus-lehti 6/2012.
 • Ahokas, N. (2012) Sisäinen valvonta myyntiprosessin tukena. Tilintarkastus-lehti 4/2012.
 • Ahokas, N. (2012) Tehokas sisäinen valvonta ostoprosessin tukena. Tilintarkastus-lehti 2/2012.
 • Ahokas, N. (2011) Puntarissa sisäisen valvonnan arviointimenetelmät.  Tilintarkastus-lehti 5/2011.
 • Ahokas, N. (2010) Miten rakentaa liiketoimintaa tukeva sisäinen valvonta? Tilintarkastus-lehti 5/2010.
 • Ahokas, N. (2007) Sarbanes-Oxley on osa Yhdysvalloissa listattujen suomalaisyritysten sisäistä valvontaa. Tilintarkastus-lehti 4/2007.