Niina Ratsula puhujana

Kaikki haluavat olla vastuullisia! Miksi moni epäonnistuu?

Yritysvastuulla menestymisen lisäksi suosittu puheenvuoroni on yritysvastuussa epäonnistuminen ja eettinen sokeutuminen. Tavoitteenani on inspiroida yleisöä kertomalla tositarinoita yrityksistä ja ihmisistä, jotka ovat eettisen sokeutumisen seurauksena päätyneet skandaaleihin. Näiden tarinoiden kautta haluan murtaa myytin siitä, että yritysvastuu on aina kannattavaa, palkitsevaa, helppoa tai yksiselitteistä.

”Jokainen yritys ja ihminen haluaa olla lähtökohtaisesti vastuullinen. Silti todistamme päivittäin tilanteita, joissa eettinen kompassi on ollut kadoksissa. Suurin haaste liittyy oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun. Jokaisella yrityksellä ja ihmisellä on sokeita pisteitä, jotka estävät meitä toimimaan vastuullisesti, vaikka meillä ihmisinä tai yrityksinä olisi kuinka hyvät arvot.”

Mitä voit odottaa puheenvuoroltani?

Lupaan, että puheenvuorostani paistaa läpi intohimoinen suhtautuminen eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Haluan haastaa ihmisiä ja organisaatioita tarkastelemaan toiminnan vastuullisuutta yrityskulttuurista käsin ja sen pohjalta kehittämään johtamista, viestintää ja työhyvinvointia. Lupaan, että puheenvuoroni ei ole tasapaksu myyntipuhe yritysvastuun hyödyistä, vaan värikäs kertomus yritysvastuun mahdollisuuksista ja kompastuskivistä. Tavoitteena on muodostaa yhteys yleisööni tarinankerronnan, yritysmaailman esimerkkien, tutkimustulosten ja vankan käytännön kokemuksen kautta. Sitä on kertynyt tekemällä 15 vuotta töitä väärinkäytösten selvittämisen ja yritysvastuun edistämisen parissa kansainvälisissä pörssiyrityksissä, viime vuodet yrittäjänä myös perheyritysten ja julkishallinnon kanssa.

Puheenvuorona Yritysvastuulla menestyminen

Vastuullisuus on vallitseva työelämän megatrendi. Kuluttajat, asiakkaat, työntekijät, työnhakijat, sijoittajat – koko yhteiskunta odottaa yritysten kantavan vastuuta toimintansa vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Työssä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi on jopa 11 biljoonan euron arvosta liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisuus voi siis olla yrityksen liiketoiminnan menestystekijä ja avain voittavaan työntekijäkokemukseen. Samaan aikaan sen puute voi viedä edellytykset koko liiketoiminnalta.

Vastuullisuus ei aina ole helppoa. Arvojen ja mission luominen paperille on yksinkertaista, mutta yrityksen epävirallisen kulttuurin johtaminen vastuullisuuslupausten edellyttämällä tavalla ei aina ole kivaa, hauskaa tai palkitsevaa. Vastuullisuuteen liittyy paljon myyttejä, joiden purkaminen on ensimmäinen askel oikein toimimisen kulttuurin edistämiseksi.

Puheenvuorossani tuon esiin yritysvastuun mahdolliset hyödyt ja konkreettiset askelmerkit yritysvastuun kehittämiselle. Samaan aikaan tuon esiin mahdolliset sudenkuopat ja riskit, joihin varautuminen on vastuullisen yrityksen elinehto.

Puheenvuorona Eettisen yrityskulttuurin johtaminen

Suomalainen työelämä pohjautuu luottamukseen ja yhteisöllisyyteen. Samaan aikaan tutkimukset paljastavat sen karun puolen: Joka neljäs työntekijä uupuu. Pelolla johtaminen kaatoi Nokian. Suomi on Euroopan rasistisimpia maita. Neljä viidestä todistaa työssään epäeettisiä käytöstapoja. Suurin osa ei puutu vaikeisiin tilanteisiin, vaan lakaisee ongelmat maton alle.

Miksi?

Vastaus ei tyypillisesti löydy yrityksen virallisista arvoista, tavoitteista tai missiosta – taikka yksittäisten ihmisten epäeettisistä aikeista. Epäonnistumisen taustalla on lähes aina yrityksen epävirallinen kulttuuri. Ne käytännöt, jotka ohjaavat todellisuudessa päätöksentekoa ja ihmisen kohtelemista.

Tämä epävirallinen kulttuuri muodostuu niistä tekemisistä ja tekemättä jättämisistä, jotka ovat piilossa virallisen yrityskuvan takana. Ne elävät ihmisten kokemuksissa ja uskomuksissa siitä, mikä yrityksessä on normaalia tai tavoittelemisen arvoista. Koettu stressi, paine, pelko, vallankäyttö ja ryhmäpaine ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka muokkaavat epävirallista kulttuuria. Mielestäni jokaisen organisaation tulisi kiinnittää huomiota omiin mahdollisiin sokeisiin pisteisiin, jotka muokkaavat epävirallista kulttuuria. Vain näin voimme luoda kestävää työhyvinvointia ja menestystä pitkällä aikatähtäimellä. Psykologisen turvallisuuden vallitessa työntekijät ovat innovatiivisempia, tuottavampia ja motivoituneempia.

Puhumaan tilaisuuteesi?

Tyypillisiä puheenvuorojeni teemoja ja otsikoita:

  • Arvot ja vahva yrityskulttuuri työmarkkinoiden kilpailutekijänä
  • Viisi myyttiä yritysvastuusta
  • Oikein toimimisen kulttuurilla kohti parempaa työhyvinvointia ja merkityksellisempää työelämää
  • Miksi hyvät tyypit tekevät pahoja asioita?
  • Aidosti monimuotoinen ja inklusiivinen työyhteisö
  • Vastuullisuus – korulauseista työntekijäkokemukseen

Katso myös yrityksille räätälöitävä valmennus: Code of Conduct – miten rakennetaan oikein toimimisen kulttuuri?