Eettisten ilmoituskanavien käyttö ja jalkauttaminen

EU hyväksyi vuoden 2019 lopussa nk. whistleblowing-direktiivin ja kansalliset lainsäädännöt tulevat joko direktiivin mukaisesti tai sitä tiukemmassa muodossa voimaan vuonna 2021. Direktiivi velvoittaa yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita järjestämään väärinkäytösepäilyjen tai -huolien ilmoitus- eli whistleblowing-kanavan.

Sparraan johtoryhmiä ja henkilöitä esimerkiksi seuraavien kysymysten parissa:

  • Mitä on whistleblowing ja miksi se on tärkeää?
  • Mitä vaatimuksia EU direktiivi asettaa yrityksille ja julkisille toimijoille ilmoituskanavien järjestämisestä?
  • Miten ilmoituskanava ja siihen liittyvä selvitysprosessi kannattaa käytännössä järjestää?