Miten rakennetaan oikein toimimisen kulttuuri?

Pohjoismaissa 85% töissä käyvistä ihmisistä pitää tärkeänä oman työnantajansa toiminnan eettisyyttä. Samaan aikaan 62% ei puutu epäeettiseksi kokemaansa käyttäytymiseen (Nordic Business Ethics Survey 2020). Nämä tulokset kertovat siitä, että jokainen meistä haluaa eettisyyttä ja vastuullisuutta ja odottaa sitä ympäröivältä maailmalta. Haluamme uskoa, että omat valintammekin ovat aina vastuullisia, harkittuja. Todellinen arki organisaatioissa kuitenkin luo ympärillemme kontekstin, jossa oikein toimiminen ei aina ole helppoa tai itsestään selvää.

Jokaisella organisaatiolla on virallinen konteksti: se muodostuu virallisista arvoista, vastuullisuuslupauksista, eettisistä ohjeistuksista ja kaikesta siitä, mitä voimme organisaation nettisivuilta lukea. Samaan aikaan on olemassa epävirallinen konteksti, joka muodostuu kaikesta siitä mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole näkemässä.

”Tämä epävirallinen kulttuuri muodostuu niistä tekemisistä ja tekemättä jättämisistä, jotka ovat piilossa virallisen yrityskuvan takana. Ne elävät ihmisten kokemuksissa ja uskomuksissa siitä, mikä yrityksessä on normaalia tai tavoittelemisen arvoista. Koettu stressi, paine, pelko, vallankäyttö ja ryhmäpaine ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka muokkaavat epävirallista kulttuuria.”

Mielestäni jokaisen organisaation tulisi kiinnittää huomiota omiin mahdollisiin sokeisiin pisteisiin, jotka muokkaavat epävirallista kulttuuria. Vain näin voimme luoda kestävää työhyvinvointia ja menestystä pitkällä aikatähtäimellä. Psykologisen turvallisuuden vallitessa työntekijät ovat innovatiivisempia, tuottavampia ja motivoituneempia.

Mutta mitä nämä sokeat pisteet ovat? Puheenvuorossani avaan kuusi sokeaa pistettä, jotka jokainen voi löytää omasta työn arjestaan.

Puheenvuoroni aikana jaan konkreettisen toimintamallin siihen, miten voimme yksilöinä varmistaa, että omalla päätöksenteollamme vahvistamme oikein toimimisen kulttuuria. Lisäksi annan vinkkejä, millaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota organisaation johtamisessa ja kehittämisessä.

Näin edistät oikein toimimisen kulttuuria organisaatiossasi:

  1. Luo/kirkasta organisaatiosi eettiset arvot / periaatteet
  2. Varmista linjakkuus virallisten ja epävirallisten arvojen välillä
  3. Rohkaise + rohkaistu poikkeavienkin mielipiteiden esittämiseen (päätöksentekotilanteessa, ei kokoushuoneen ulkopuolella)
  4. Varmista psykologinen turvallisuus
  5. Huomioi tavoitteet
  6. Tee oikein toimimisesta osa päivittäistä keskustelua
  7. Johda omalla esimerkillä