Väärinkäytösriskien hallinta ja ilmoituskanavat (whistleblowing)

Organisaation menettävät keskimäärin 5% liikevaihdostaan väärinkäytösten seurauksena (lähde ACFE). Tahallisten väärinkäytösten lisäksi merkittävän riskijoukon muodostavat myös tahattomat väärinkäytökset, jotka tapahtuvat usein tiedostamatta tai koska ”täällä on aina toimittu niin”.

Väärinkäytösriskejä voi myös systemaattisesti hallita. Tärkeintä on tunnistaa omalle organisaatiolle tyypillisimmät riskiskenaariot ja varmistaa asianmukaiset kontrollit riskien hallitsemiseksi. Yhä tärkeämpään rooliin ovat nousseet myös eettiset ilmoituskanavat, jotka tulevat pakollisiksi mm. yli 50 hengen organisaatiolle vuoden 2021 lopussa EU whistleblowing -direktiivin myötä.

Koulutan organisaatioita, johtoryhmiä, tiimivetäjiä ja esihenkilöitä hallitsemaan väärinkäytösriskejä sekä menestyksekkääsi ottamaan haltuun EU whistleblowing -direktiivin tuomat velvoitteet – ja samalla mahdollisuudet.

Lähestymme teemaa seuraavien kysymysten valossa:

  • Väärinkäytösten määritelmiä ja ilmenemismuotoja
  • Mutta eihän meillä tapahdu väärinkäytöksiä! Miksi hyvät tyypit tekevät pahoja juttuja?
  • Väärinkäytösriskin ymmärtäminen – mahdollisuus, motiivi ja rationalisointi
  • Tyypilliset eettiset ongelmat suomalaisessa työelämässä (NBE 2020)
  • EU whistleblowing direktiivi – mitä, miksi, miten
  • Väärinkäytösten sisäinen tutkinta ja selvitysprosessi

Hinnat:

Valmis koulutuspaketti:

  • 1.750 EUR (max. 3h)
  • 2.500 EUR (1 pv)

Räätälöity koulutuspaketti:

  • 3.000 EUR (max. 3h)
  • 4.000 EUR (1pv)

Räätälöityyn koulutuspakettiin sisältyy suunnittelupalaverit, osallistujille räätälöity ennakkokysely, joka puretaan koulutuksen aikana sekä koulutusmateriaalin muokkaus asiakkaan toiveiden mukaisesti. Hintoihin lisätään alv sekä mahdolliset matkakulut pk-seudun ulkopuolella.