Avec Media: Miksi yrityksellä on eettiset ohjeet, jos johto ei sitoudu niihin?