Yritysvastuutyössä alkuun

Vastuullinen liiketoiminta parantaa yrityksen positiivista kädenjälkeä maailmassa. Kun liiketoiminta suunnitellaan ottaen huomioon toiminnan vaikutukset ihmisiin ja planeettaan, yrityksessä ymmärretään toiminnan laajemmat vaikutukset. Tämä antaa työlle suuremman tarkoituksen. Vastuullisuus lisää todistetusti työntekijöiden merkityksellisyyden kokemusta ja resurssitehokkuutta. Tämä parantaa toimintaa monilta osin ja on taloudellisesti kannattavaa.

Sparraan johtoryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä yritysvastuutyön kehittämisessä. Tuon ulkopuolista näkemystä esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten kartoittaa yritysvastuun relevantit osa-alueet ja riskit?
  • Miten tehdä sidosryhmäanalyyysi tai olennaisuusanalyysi?
  • Miten kuvata arvoketju ja tunnistaa yritysvastuun kannalta oleelliset tekijät?
  • Miten määritellä yritysvastuun tavoitteet, mittarit ja seuranta?
  • Miten organisoida yritysvastuu?
  • Miten saada koko henkilöstö mukana yritysvastuutyöhön?
  • Miten kehittää yritysvastuuviestintää niin että se on rohkeaa, relevanttia ja autenttista?